Flaga polski, godło polski i napis dofinansowanie ze środków budżetu państwa

DODATKOWE ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROZWÓJ NASZEGO INSTYTUTU

Logo KPRM

W grudniu 2022 r. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki, po rozpatrzeniu wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznał dodatkowe środki finansowe dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w kwocie 350 tysięcy złotych. Wcześniej wniosek Instytutu został pozytywnie zarekomendowany do Prezesa Rady Ministrów przez p. Annę Gembicką - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowita wartość projektu wyniosła 545 tysięcy złotych.

Dzięki dodatkowym środkom możliwe było między innymi modernizacja i doposażenie Instytutu w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do hodowli roślinnych kultur in vitro oraz do prowadzenia prac przedhodowlanych i badań genetycznych. Umożliwi to prawidłową realizację zaplanowanych zadań oraz pozwoli na spełnienie wymagań akredytacyjnych związanych z pracą nad konopiami innymi niż włókniste. Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do hodowli materiału matecznego konopi niewłóknistych oraz do badań eksperymentalnych. Dobór wysokiej klasy urządzeń gwarantuje optymalne i jednorodne warunki hodowli dla całego cyklu produkcyjnego od kultur in vitro po zaaklimatyzowane sadzonki. Niezbędnym elementem nowoczesnych programów hodowlanych są badania genetyczne w Zakładzie Biotechnologii naszego Instytutu.

Dzięki dodatkowym środkom możliwy był zakup między innymi: komór fitotronowych MLR 352H do hodowli roślin, automatów do izolacji kwasów nukleinowych Auto Pure 32 A, zestawów startowych MagnifiQ Pathogen kit do izolacji kwasów nukleinowych, zamrażarek – 86oC (528 litry L), komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem (Biohazard Airstream), klimatyzatorów (ASYG36KM) wraz zestawem pracy całorocznej, wirówek (Eppendorf AG) z chłodzeniem, homogenizatorów wraz z wyposażeniem, urządzeń do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych Auto Pure Mini, PAR-FluoroPen – przenośnych urządzeń do badania aktywności fotosyntetycznej roślin, suszarek laboratoryjnych SLW Smart (112 L), wirówek Minispin wraz z rotorami.

Komory fitotronowe (o poj. 294 L) przeznaczone są do hodowli kultur in vitro oraz sadzonek konopi w kontrolowanych i monitorowanych warunkach. Zakres kontrolowanych parametrów: temperatura (od 0°C do +50°C), fotoperiod (liczba godzin dnia i nocy), natężenie światła (5 poziomów intensywności oświetlenia, maksymalne do 20000 lux) i wilgotności powietrza (60% do 90%). Szeroki zakres programowalnych parametrów umożliwia bezpieczną hodowlę materiału matecznego konopi oraz prace doświadczalne w warunkach stresu środowiskowego. Czas pracy urządzeń, odchylenia parametrów hodowlanych (temperatury, wilgotności), a także zabezpieczenia przed przegrzaniem i przechłodzeniem są kontrolowane niezależnie, co podnosi poziom bezpieczeństwa oraz gwarantuje wysoki stopień powtarzalności eksperymentów.

Komora laminarna, klasa II BIOHAZARD. Urządzenie jest niezbędne do pracy w warunkach sterylnych. Umożliwia pasażowanie i namnażanie kultur konopi bez narażenia ich na kontaminację. Druga klasa bezpieczeństwa zapewnia stabilne warunki pracy oraz wysoki poziom sterylności.

Zamrażarka niskotemperaturowa będzie wykorzystana do przechowywania w temperaturze ‒80oC materiału genetycznego (DNA) oraz prób materiału konopi niewłóknistych. Umożliwi to racjonalne wykorzystanie zdeponowanego materiału w zaplanowanym czasie.

Wirówka z wymiennymi rotorami i niezależnych chłodzeniem będą wykorzystane do izolacji materiału genetycznego. Funkcja chłodzenia zapewnia kontrolę temperatury materiałów biologicznych w trakcie wirowania. Miniwirówki uzupełnią drobny sprzęt laboratoryjny niezbędny do standardowych prac z zakresu biologii molekularnej.

Urządzenia do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych zapewniają otrzymanie powtarzalnych i czystych preparatów DNA/RNA konopi, co pozwoli na dalsze badania z zakresu zmienności genetycznej (DNA) oraz także ekspresji genów (RNA). Zestaw startowy MagnifiQ Pathogen kit to wymienne i zużywalne kolumienki wraz z odczynnikami do izolacji kwasów nukleinowych.

Homogenizator to niezbędne urządzenie do homogenizacji materiału roślinnego, który stanowi wstępny etap przygotowania prób do izolacji kwasów nukleinowych, białek lub innych metabolitów.

PAR-FluoroPen - przenośne urządzenie (fluorymetr) do badania aktywności fotosyntetycznej, jest to miernik stresu oraz kondycji fizjologicznej roślin. Urządzenie niezbędne w pracach eksperymentalnych oraz do oceny prawidłowego rozwoju roślin.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu dodatkowych środków dla naszego Instytutu podkreślono, że polityka naukowa państwa ma za zadanie odpowiadać na potrzeb społeczeństwa, gospodarki i obywateli przyczyniając się do m.in. poprawy ich jakości życia. Bez wątpienia jako jeden z mierników wspomnianej jakości życia można wskazać sytuację zdrowotną społeczeństwa, z którą nierozerwalnie wiąże się dostępność lekarstw na rynku farmaceutycznym. Stworzenie warunków (również poprzez udzielenia wsparcia finansowego) do prowadzenia badań naukowych polegających na wytworzeniu surowca farmaceutycznego – co bezpośrednio może mieć swoje przełożenie na bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa – wypełnia zatem przesłankę realizacji zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa.


Data dodania: 10.01.2023

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.