Poznaj Naszą Pracownię

Poznaj Naszą Pracownię - Pracownia Innowacji

„𝗣𝗢𝗭𝗡𝗔𝗝 𝗡𝗔𝗦𝗭𝗔̨ 𝗣𝗥𝗔𝗖𝗢𝗪𝗡𝗜𝗘̨” – spotkania i warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich, realizowane w ramach projektu p.n. "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności"

ℹ️ www.iwnirz.pl/pracownia-innowacji-iwnirz-pib

Celem projektu jest podniesienie rozpoznawalności działalności oraz osiągnięć naukowych Instytutu (IWNiRZ-PIB) oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych w jednostce.

Projekt w imieniu Dyrektora IWNIRZ-PIB koordynuje Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. innowacyjnych projektów rozwojowych, Karol Szabanowski, Koordynator ds. komunikacji społecznej IWNIRZ-PIB.

e-mail: karol.szabanowski@iwnirz.pl
___________

Istotnym elementem wspomnianego projektu jest zadanie p.n. "Poznaj Naszą Pracownię" – organizacja spotkania seminaryjnego i wizyt studyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o profilach rolniczych i przyrodniczych oraz ogólnokształcących.

W ramach działania planowana jest organizacja spotkania seminaryjnego (dnia 18 czerwca 2024 r.) oraz wizyt studyjnych dla młodzieży (we wrześniu 2024 r.), podczas których prezentowane będą wybrane aspekty działalności badawczej Instytutu, w tym w szczególności innowacyjnych rozwiązań stosowanych w IWNiRZ-PIB.
___________

🟢 W ramach zadania przeprowadzone zostaną:

Seminarium, obejmujące zagadnienia z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie, a także nowoczesnych rozwiązań dot. agrotechniki i przetwórstwa roślin włóknistych oraz upraw alternatywnych, w tym upraw ziół, które odbędzie się w siedzibie Instytutu we wtorek, dnia 18 czerwca 2024 r., a ponadto:

- wizyty studyjne w IWNiRZ-PIB oraz jego Zakładach Doświadczalnych (we wrześniu 2024 r.), podczas, których uczniowie poszerzą wiedzę pozyskaną w trakcie seminarium o aspekty praktyczne. Tematyka wizyt obejmować będzie następujące zagadnienia:

- Hodowla i agrotechnika roślin włóknistych z elementami rolnictwa nowoczesnego (m.in. zastosowanie bezzałogowych jednostek latających i robotyzacja upraw);

- Rośliny zielarskie jako alternatywa w produkcji rolniczej – hodowla, uprawa, farmakognozja (m.in. wizyta w Ogrodzie Roślin Leczniczych, laboratorium farmakongostycznym);

- Przetwórstwo roślin włóknistych - pozyskanie i przerób włókien łykowych na cele tekstylne i techniczne (m.in. prezentacja maszyn roszalniczych i włókienniczych, obserwacja procesu produkcji);

- Biotechnologia oraz inżynieria genetyczną roślin użytkowych i zielarskich, a także farmakologia i fitochemia;

- Public relations, komunikacja społeczna i marketing IWNIRZ-PIB w służbie polskiej nauki i rolnictwa.

🔹 Podsumowaniem wizyt będzie konkurs dla uczestników, zakładający przygotowanie posteru lub innej formy prezentacji przez zespoły 3-5 osobowe z każdej klasy uczestniczącej w programie "Poznaj Naszą Pracownię” (co najmniej 10 posterów/prezentacji w efekcie realizacji całego projektu).

🔹 Postery będą przedstawiać opracowane przez uczniów zagadnienia przekrojowe, wybrane we współpracy z pracownikami Instytutu lub proponowane przez uczestników spotkań projekty innowacyjnych rozwiązań w zakresie prezentowanych technologii lub procesów. Zespoły zaproszone zostaną do prezentacji wyników swoich prac podczas wydarzenia podsumowującego cały projekt.


🔴 Do uczestnictwa w warsztatach "Poznaj Naszą Pracownię" zaproszeni są uczniowie liceów oraz szkół branżowych i technicznych, w tym szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Zadanie jest realizowane w ramach projektu p.n. „Pracownia Innowacji IWNiRZ-PIB – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności”.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.


Data dodania: 28.05.2024

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.