Historia

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235, poz.1604) z dniem 01.01.2009 roku Instytut Włókien Naturalnych (IWN) oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) zostały połączone tworząc nową jednostkę o nazwie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).

Jednocześnie powołano Prof. dr hab Grzegorza Spychalskiego jako Kierownika oraz dr Marię Władykę-Przybylak jako Zastępcę Kierownika Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).

W dniu 29 czerwca 2009 r. prof. dr hab. Grzegorz Spychalski został powołany na funkcję Dyrektora IWNiRZ. W dniu 1 lipca 2009 r. dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. IWNiRZ została powołana na funkcję Zastępcy Dyrektora ds Naukowych IWNiRZ. Od2009 r. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny sprawuje w IWNiRZ funkcję Zastępcy Dyrektora d/s Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń.

Z dniem 24 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Panu Wojciechowi Maksymiuk pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu 8 lipca 2016 r. Prof. dr Ryszard M. Kozłowski został powołany na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pana dr Roberta Sobków na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu  19 grudnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią dr hab. Małgorzatę Zimniewską, Prof. IWNiRZ na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ w Poznaniu.

W dniu 11 grudnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią Prof. IWNiRZ, dr hab. inż. Małgorzatę Zimniewską na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. 

W dniu Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2021 r. pod poz. 28, w dniu 8 stycznia 2021 r. nastąpiło nadanie IWNiRZ statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

W dniu 22 marca 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołał Panią Prof. IWNiRZ, dr hab. inż. Małgorzatę Zimniewską z funkcji Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego. 

W dniu 23 grudnia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią Prof. IWNiRZ, dr hab. Małgorzatę Łochyńską na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego.

W dniu 28 lipca 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołał Panią Prof. IWNiRZ, dr hab. Małgorzatę Łochyńską z funkcji Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego.

W dniu 29 lipca 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pana dr n. med. inż. biotech. Rafała Spachacza na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.